Soccer Major League Soccer Wednesday, July 21st 2021 @ 22:30 Finished
Portland Timbers 2 Game 1 Los Angeles FC
Portland Timbers SPREAD 0.50 -112 AVG SPREAD W%: 49.15 ROI: 0.13
Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99 StevieY W%: 45.09 ROI: -10.01 The Parlay King W%: 49.81 ROI: -3.85 Vegas Butcher W%: 51.95 ROI: 2.05 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
-107 -0.50 SPREAD Los Angeles FC AVG SPREAD W%: 48.44 ROI: 4.78
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7 Priority Sports Info W%: 48.99 ROI: 2.27
Portland Timbers MONEY 249 AVG MONEY W%: 47.1 ROI: 4.45
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87
Los Angeles FC MONEY -109 AVG MONEY W%: 47.85 ROI: 5.57
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36
OVER 2.50 -227 AVG OVER W%: 47.88 ROI: 3.6
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
UNDER O 2.50 160 AVG UNDER W%: 50.1 ROI: 7.36
Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Kk Gg W%: 47.89 ROI: 6.31 Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7
DRAWLINE 300 AVG DRAWLINE W%: 47.14 ROI: 4.28
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2


Portland Timbers 1 FirstHalf 1 Los Angeles FC
Portland Timbers SPREAD 0.50 -191
142 -0.50 SPREAD Los Angeles FC AVG SPREAD W%: 47.32 ROI: 4.06
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06
Portland Timbers MONEY 280
Los Angeles FC MONEY 144
OVER 1.50 112 AVG OVER W%: 47.8 ROI: 6.42
Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42
UNDER O 1.50 -148
DRAWLINE 147 AVG DRAWLINE W%: 45.82 ROI: 1.4
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4