National Basketball Association
Friday, December 2nd 2022 21:10
Finished
139 Game 119
Utah Jazz SPREAD -4.0 -110 AVG SPREAD W%: 68.2 ROI: 30.81
PHD Picks W%: 67.81 ROI: 30.16 Joseph D'Amico W%: 68.71 ROI: 31.72 Johnny Detroit W%: 67.76 ROI: 30.21 John Ryan W%: 69.14 ROI: 32.3 Bryan Leonard W%: 68.4 ROI: 30.96 American Sports W%: 68.03 ROI: 31.21 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 9x Sports W%: 68.04 ROI: 30.9 #1 Sports W%: 68.21 ROI: 30.79 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 68.11 ROI: 30.64
Indiana Pacers SPREAD 4.0
Utah Jazz MONEY -170
AVG MONEY W%: 64.83 ROI: 26.1
Johnny Goodtimes W%: 67.5 ROI: 30.23 Campone W%: 68.2 ROI: 31.13 California Sports W%: 67.74 ROI: 30.79 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 Advantage Sports W%: 67.74 ROI: 30.46 Matt Dennehy W%: 50 ROI: 4.75
Indiana Pacers MONEY 145
AVG MONEY W%: 67.63 ROI: 30.36
Potsy's Picks W%: 67.01 ROI: 29.31 A.D. (Trademarked Name) W%: 68.25 ROI: 31.41
OVER 240.0 -110
AVG OVER W%: 69.21 ROI: 32.77
Preferred Picks W%: 78.67 ROI: 50.96 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 Joyce Sterling W%: 67.9 ROI: 30.12 C.D. (Trademarked Name) W%: 68.33 ROI: 30.86 American Sports W%: 68.03 ROI: 31.21 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 68.11 ROI: 30.64 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 68.11 ROI: 30.64
UNDER O 240.0 -110
AVG UNDER W%: 64.76 ROI: 24.38
Pointwise Phones W%: 67.66 ROI: 30.82 Cap The Trap W%: 68.79 ROI: 31.83 Cajun Sports Wire W%: 67.47 ROI: 29.49 ATS Winners W%: 68.42 ROI: 32.05 Alan Boston W%: 68.66 ROI: 31.78 Accu Picks W%: 66.04 ROI: 26.62 60 Percent Guaranteed W%: 67.9 ROI: 30.76 College Funds W%: 43.14 ROI: -18.33

75 FirstHalf 59
Utah Jazz SPREAD -2.0 -110
Indiana Pacers SPREAD 2.0
Utah Jazz MONEY -148
Indiana Pacers MONEY 128
OVER 123.0 -107
UNDER O 123.0 -112

35 FirstQuarter 24
Utah Jazz SPREAD -1.5 -110
Indiana Pacers SPREAD 1.5
Utah Jazz MONEY -142
Indiana Pacers MONEY 119
OVER 61.5 -112
UNDER O 61.5 -112

40 SecondQuarter 35
Utah Jazz SPREAD -0.5 -117
Indiana Pacers SPREAD 0.5
Utah Jazz MONEY -130
Indiana Pacers MONEY 101
OVER 61.0 -115
UNDER O 61.0 -115

26 ThirdQuarter 22
Utah Jazz SPREAD -1.0 -115
Indiana Pacers SPREAD 1.0
Utah Jazz MONEY -141
Indiana Pacers MONEY 112
OVER 58.5 -112
UNDER O 58.5 -117

38 FourthQuarter 38
Utah Jazz SPREAD -0.5 -117
Indiana Pacers SPREAD 0.5
Utah Jazz MONEY -131
Indiana Pacers MONEY 102
OVER 57.5 -112
UNDER O 57.5 -117

Top 20 National Basketball Association Ranking
69.17
67.96
67.68
67.35
67.32
67.01
66.58
66.53
66.52
Last Minute Events...