NCAA College Basketball Friday, January 14th 2022 @ 23:00 Finished
UNLV 68 Game 73 Fresno State
UNLV SPREAD 1.5 -109 AVG SPREAD W%: 49.98 ROI: -3.66
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75
-110 -1.5 SPREAD Fresno State AVG SPREAD W%: 50.3 ROI: -2.84
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61
UNLV MONEY 104 AVG MONEY W%: 50 ROI: -3.59
StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
Fresno State MONEY -123 AVG MONEY W%: 49.98 ROI: -3.55
Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 Brad Diamond W%: 50.1 ROI: -3.25
OVER 129.5 -109 AVG OVER W%: 49.92 ROI: -3.59
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
UNDER O 129.5 -111 AVG UNDER W%: 50.19 ROI: -2.76
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Dom The Dominators Picks W%: 51.42 ROI: 2.29 Ferringo W%: 50.77 ROI: -0.74


UNLV 23 FirstHalf 33 Fresno State
UNLV SPREAD 0.5 -110
-110 -0.5 SPREAD Fresno State AVG SPREAD W%: 49.86 ROI: -4.17
Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17
UNLV MONEY 104
Fresno State MONEY -123
OVER 61.0 -110 AVG OVER W%: 50.09 ROI: -3.08
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08
UNDER O 61.0 -110