National Football League
Sunday, September 18th 2022 16:05
Finished
27 Game 7
San Francisco 49ers SPREAD -8.5 -110 AVG SPREAD W%: 73.75 ROI: 42.07
Pointwise Phones W%: 73.08 ROI: 41.71 PHD Picks W%: 73.93 ROI: 42.08 Cajun Sports Wire W%: 73.24 ROI: 41.17 Allen Eastman W%: 74.3 ROI: 42.73 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 74.02 ROI: 42.31 34paytonplace W%: 73.94 ROI: 42.43
Seattle Seahawks SPREAD 8.5
San Francisco 49ers MONEY -387
AVG MONEY W%: 73.59 ROI: 41.85
Campone W%: 73.9 ROI: 42.01 Bryan Power W%: 73.28 ROI: 42.62 Andre Gomes W%: 73.67 ROI: 41.79 Al DeMarco W%: 72.8 ROI: 39.25 2 Minute Warning W%: 74.3 ROI: 43.58
Seattle Seahawks MONEY 316
AVG MONEY W%: 67.06 ROI: 28.33
Johnny Guild W%: 73.87 ROI: 42.4 Johnny Detroit W%: 73.05 ROI: 40.86 Bryan Rosica W%: 74.06 ROI: 42.53 Alex Smart W%: 74.16 ROI: 42.89 5 Lines W%: 73.86 ROI: 41.91 Harry Bondi W%: 33.33 ROI: -40.6
OVER 39.5 -110
AVG OVER W%: 69.95 ROI: 34.74
Pick city W%: 73.36 ROI: 41.23 Campone W%: 73.9 ROI: 42.01 Cal Sports W%: 73.22 ROI: 42.52 Advantage Sports W%: 73.63 ROI: 42.21 Adam Meyer W%: 72.47 ROI: 39.09 Ace-Ace W%: 73.78 ROI: 41.34 34paytonplace W%: 73.94 ROI: 42.43 2 Minute Warning W%: 74.3 ROI: 43.58 Gill Alexander W%: 40.91 ROI: -21.77
UNDER O 39.5 -110
AVG UNDER W%: 69.58 ROI: 34.28
Power Play Wins W%: 73.82 ROI: 41.22 Pointwise W%: 73.72 ROI: 42.74 Jonathan Stone W%: 73.64 ROI: 41.45 Johnny Guild W%: 73.87 ROI: 42.4 Johnny Goodtimes W%: 73.47 ROI: 41.97 Johnny Detroit W%: 73.05 ROI: 40.86 ATSwins Lockclub W%: 73.37 ROI: 41.98 Ats insiders club W%: 74.42 ROI: 42.96 allan desrosiers W%: 73.74 ROI: 41.9 Trent Citron W%: 61.11 ROI: 20.14 Rocketman Sports W%: 41.18 ROI: -20.5

20 FirstHalf 0
San Francisco 49ers SPREAD -6.0 -100
Seattle Seahawks SPREAD 6.0
San Francisco 49ers MONEY -284
Seattle Seahawks MONEY 240
OVER 20.0 102
UNDER O 20.0 -122

6 FirstQuarter 0
San Francisco 49ers SPREAD -2.5 -115
Seattle Seahawks SPREAD 2.5
San Francisco 49ers MONEY -210
Seattle Seahawks MONEY 178
OVER 7.5 115
UNDER O 7.5 -138

14 SecondQuarter 0
San Francisco 49ers SPREAD -3.5 -112
Seattle Seahawks SPREAD 3.5
San Francisco 49ers MONEY -195
Seattle Seahawks MONEY 165
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -120

0 ThirdQuarter 7
San Francisco 49ers SPREAD -3.0 -102
Seattle Seahawks SPREAD 3.0
San Francisco 49ers MONEY -210
Seattle Seahawks MONEY 155
OVER 7.5 -105
UNDER O 7.5 -120

7 FourthQuarter 0
San Francisco 49ers SPREAD -0.5 -115
Seattle Seahawks SPREAD 0.5
San Francisco 49ers MONEY -215
Seattle Seahawks MONEY 160
OVER 10.5 -110
UNDER O 10.5 -115