National Basketball Association
Monday, December 5th 2022 20:40
Finished
130 Game 111
Dallas Mavericks SPREAD -3.0 -114 AVG SPREAD W%: 65.09 ROI: 25.26
Philly Godfather W%: 67.87 ROI: 30.5 Phil Steele W%: 67.73 ROI: 29.8 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 C.D. (Trademarked Name) W%: 68.33 ROI: 30.86 Bryan Power W%: 67.69 ROI: 31 Britney Deluca W%: 67.82 ROI: 30.31 Alan Boston W%: 68.66 ROI: 31.78 Stan Sharp W%: 50.6 ROI: -5.58 Football Crusher W%: 58.65 ROI: 17.37
Phoenix Suns SPREAD 3.0
Dallas Mavericks MONEY -158
AVG MONEY W%: 63.52 ROI: 22.37
Britney Deluca W%: 67.82 ROI: 30.31 Andre Gomes W%: 67.46 ROI: 29.66 Alan Boston W%: 68.66 ROI: 31.78 401K Sports W%: 67.93 ROI: 30.35 34paytonplace W%: 68.47 ROI: 31.5 Stan Sharp W%: 50.6 ROI: -5.58 Mike Jacobs W%: 58.54 ROI: 13.56 Football Crusher W%: 58.65 ROI: 17.37
Phoenix Suns MONEY 135
AVG MONEY W%: 68.16 ROI: 31.53
C.J. (Trademarked Name) W%: 68.12 ROI: 31.51 Brian Edwards W%: 68.2 ROI: 31.54
OVER 223.0 -110
AVG OVER W%: 67.83 ROI: 30.24
Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 Brett Atkins W%: 67.78 ROI: 30 ATSwins Lockclub W%: 67.52 ROI: 30.04 Andre Gomes W%: 67.46 ROI: 29.66 allan desrosiers W%: 68.38 ROI: 31.12 All Star Sports W%: 67.6 ROI: 30.05 Alan Boston W%: 68.66 ROI: 31.78 Ace-Ace W%: 67.7 ROI: 29.26 401K Sports W%: 67.93 ROI: 30.35
UNDER O 223.0 -110
AVG UNDER W%: 67.06 ROI: 29.53
PPP W%: 68.03 ROI: 31.11 Pick 'N' Roll W%: 68.6 ROI: 31.33 Johnny Detroit W%: 67.76 ROI: 30.21 California Sports W%: 67.74 ROI: 30.79 BROAD STREET CAPPERS W%: 67.76 ROI: 29.87 4 Seasons W%: 67.72 ROI: 30.32 #1 Sports W%: 68.21 ROI: 30.79 Majorcovers W%: 60.66 ROI: 21.85

67 FirstHalf 41
Dallas Mavericks SPREAD -1.5 -110
Phoenix Suns SPREAD 1.5
Dallas Mavericks MONEY -140
Phoenix Suns MONEY 120
OVER 109.0 -110
UNDER O 109.0 -110

33 FirstQuarter 15
Dallas Mavericks SPREAD -1.0 -115
Phoenix Suns SPREAD 1.0
Dallas Mavericks MONEY -142
Phoenix Suns MONEY 115
OVER 55.0 -110
UNDER O 55.0 -110

34 SecondQuarter 26
Dallas Mavericks SPREAD -0.5 -115
Phoenix Suns SPREAD 0.5
Dallas Mavericks MONEY -125
Phoenix Suns MONEY -104
OVER 53.5 -117
UNDER O 53.5 -112

29 ThirdQuarter 34
Dallas Mavericks SPREAD -1.0 -115
Phoenix Suns SPREAD 1.0
Dallas Mavericks MONEY -140
Phoenix Suns MONEY 110
OVER 57.0 -117
UNDER O 57.0 -112

34 FourthQuarter 36
Dallas Mavericks SPREAD -0.5 -115
Phoenix Suns SPREAD 0.5
Dallas Mavericks MONEY -125
Phoenix Suns MONEY -104
OVER 56.5 -112
UNDER O 56.5 -117

Top 20 National Basketball Association Ranking
69.17
67.96
67.68
67.35
67.32
67.01
66.58
66.53
66.52
Last Minute Events...