Soccer Major League Soccer Wednesday, July 21st 2021 @ 19:30 Finished
Columbus Crew 0 Game 0 Nashville
Columbus Crew SPREAD -1.50 356 AVG SPREAD W%: 47.34 ROI: 4.81
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
-528 1.50 SPREAD Nashville AVG SPREAD W%: 47 ROI: 3.77
Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39
Columbus Crew MONEY 125 AVG MONEY W%: 48.18 ROI: 6.23
Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23
Nashville MONEY 226 AVG MONEY W%: 47.84 ROI: 6.46
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46
OVER 2.50 112 AVG OVER W%: 48.03 ROI: 2.48
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Kk Gg W%: 47.89 ROI: 6.31 StevieY W%: 45.09 ROI: -10.01 Guaranteed picks W%: 51.87 ROI: 2.59 DHayes2 W%: 50.59 ROI: 4.16
UNDER O 2.50 -150 AVG UNDER W%: 47.32 ROI: 4.68
Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
DRAWLINE 230 AVG DRAWLINE W%: 47.98 ROI: 6.26
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05


Columbus Crew 0 FirstHalf 0 Nashville
Columbus Crew SPREAD 0.00 -147 AVG SPREAD W%: 47.47 ROI: 5.16
Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
125 0.00 SPREAD Nashville
Columbus Crew MONEY 194
Nashville MONEY 302
OVER 0.50 -224
UNDER O 0.50 164 AVG UNDER W%: 47.12 ROI: 4.54
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99
DRAWLINE 103 AVG DRAWLINE W%: 47.4 ROI: 4.39
Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39